کد محصول Model CPU RAM Storage Display VGA Price(تومان) Status
ASUS
105 لپ تاپ ایسوس GU603 VV i7 13620H 16GB 512SSD 8G i7(13620H) 16G DDR4 512G SSD +16FHD" RTX4060 8G 65399000 تماس
149 لپ تاپ ایسوس Q540VJ i9 13900H 16GB 1SSD 6G i9(13900H) 16G DDR5 512G SSD 15.6"OLED RTX3050 6G 64990000 موجود
189 لپ تاپ ایسوس K3605VV-N i7 13700H 16GB 1SSD i7(13700H) 16G DDR4 1T SSD 16WUXGA" RTX4060 8G 64190000 موجود
170 لپ تاپ ایسوس FX507VU i7 13700H 16GB 512SSD 6G i7(13700H) 16G DDR4 512G SSD 15.6FHD" RTX 4050 6G 63900000 موجود
200 لپ تاپ ایسوس FX507ZV i7 12700H 16GB 512SSD 8G i7(12700H) 16G DDR4 512G SSD 15.6FHD" RTX 4060 8G 63390000 موجود
53 لپ تاپ ایسوس FA507NU R7 7735HS 16GB 1SSD 6G R7(7735HS) 16G DDR5 1T SSD 15.6FHD" RTX4050 6G 59990000 تماس
148 لپ تاپ ایسوس Q530 VJ i7 13620H 16GB 512SSD 6G i7(13620H) 16G DDR5 512G SSD 15.6OLED" RTX3050 6G 59090000 موجود
188 لپ تاپ ایسوس FX507ZU i7 12700H 16GB 512SSD 6G i7(12700H) 16G DDR4 512G SSD 15.6FHD" RTX 4050 6G 58690000 موجود
123 لپ تاپ ایسوس Q420 VA i7 13620H 16GB 512SSD intel IRIS i7(13620H) 16G DDR5 512G SSD 14.5WUX" intel IRIS 56590000 تماس
125 لپ تاپ ایسوس M6500 QC R7 5800H 16GB 512SSD 4G R7(5800H) 16G DDR4 512G SSD 15.6WUX" RTX3050 4G 50990000 تماس
51 لپ تاپ ایسوس FX507RF R7 6800HS 32GB 512SSD 4G R7(6800HS) 32G DDR5 512G SSD 15.6FHD" RTX 2050 4G 48900000 تماس
198 لپ تاپ ایسوس FX506HC i7 11800H 16GB 1SSD 4G i7(11800H) 16GB 1T SSD 15.6"FULLHD RTX3050 4G 46190000 موجود
150 لپ تاپ ایسوس FX506HC i7 11800H 16GB 512SSD 4G i7(11800H) 16GB 512G SSD 15.6"FULLHD RTX3050TI 4G 45990000 تماس
220 لپ تاپ ایسوس FX506HE i7 11800H 16GB 512SSD 4G i7(11800H) 16GB 512G SSD 15.6FHD" RTX3050TI 4G 45969000 موجود
199 لپ تاپ ایسوس FX707ZC i5 12500H 16GB 512SSD 4G i5(12500H) 16G DDR5 512G SSD 17FHD" RTX 3050 4G 45890000 موجود
106 لپ تاپ ایسوس FX507RF R7 6800HS 16GB 512SSD 4G R7(6800HS) 16G DDR5 512G SSD 15.6FHD" RTX 2050 4G 43899000 تماس
206 لپ تاپ ایسوس FX506HC i7 11800H 16GB 512SSD 4G i7(11800H) 16GB 512G SSD 15.6"FULLHD RTX3050 4G 43790000 موجود
154 لپ تاپ ایسوس FX507ZC i5 12500H 8GB 512SSD 4G i5(12500H) 8G DDR4 512G SSD 15.5FHD" RTX 3050 4G 42990000 موجود
128 لپ تاپ ایسوس FX507ZC4 i5 12500H 16GB 512SSD 4G i5(12500H) 16G DDR4 512G SSD 15.5FHD" RTX 3050 4G 42590000 موجود
86 کامپیوتر همه کاره 22 اینچی ایسوس مدل V222FAK-BA065M i3(10110U) 8G DDR4 1T HDD 27FHD" intel 42000000 تماس
201 لپ تاپ ایسوس FX506HC i5 11400H 16GB 1SSD 4G i5(11400H) 16G DDR4 1T SSD 15.6FHD" RTX3050 4G 40890000 موجود
139 لپ تاپ ایسوس FX506HF i5 11400H 16GB 512SSD 4G i5(11400H) 16G DDR4 512G SSD 15.6FHD" RTX2050 4G 40390000 موجود
54 لپ تاپ ایسوس FX506HC i5 11400H 16GB 512SSD 4G i5(11400H) 16G DDR4 512G SSD 15.6FHD" RTX3050 4G 40290000 تماس
131 لپ تاپ ایسوس R1504 VA i71355U 12GB 512SSD intel IRIS i7(1355U) 12G DDR4 512G SSD 15.6FHD" intel IRIS XE 38890000 تماس
172 لپ تاپ ایسوس FX506HF i5 11400H 8GB 512SSD 4G i5(11400H) 8G DDR4 512G SSD 15.6FHD" RTX2050 4G 38790000 موجود
60 لپ تاپ ایسوس X515EP i7 1165G7 16GB 1SSD 2G i7(1165G7) 16G DDR4 1T SSD 15.6FHD" MX330 2G 37990000 تماس
174 لپ تاپ ایسوس F1504VA i7 1355U 16GB 512SSD i7(1355U) 16G DDR4 512G SSD 15.6FHD" intel IRIS XE 36190000 تماس
202 لپ تاپ ایسوس FX506HF i5 11260H 8GB 512SSD 4G i5(11260H) 8G DDR4 512G SSD 15.6FHD" RTX2050 4G 36190000 موجود
122 لپ تاپ ایسوس Q410 VA i5 13500H 8GB 512SSD intel IRIS i5(13500H) 8G DDR5 512G SSD 14.5OLED" intel IRISxe 35690000 تماس
136 لپ تاپ ایسوس K513 EQ i5 1135G7 16GB 512SSD 2G i5(1135G7) 16G DDR4 512G SSD 15.6OLED" MX350 2G 35290000 تماس
146 لپ تاپ ایسوس R1504 VA i71355U 16GB 512SSD intel IRIS i7(1355U) 16G DDR4 512G SSD 15.6FHD" intel IRIS XE 35199000 تماس
160 لپ تاپ ایسوس X1500EP i7 1165G7 8GB 512SSD i7(1165G7) 8G DDR4 512SSD SSD 15.6FHD" MX330 2G 34990000 تماس
156 لپ تاپ ایسوس A1504VA i7 1355U 16GB 512SSD i7(1355U) 16G DDR4 512G SSD 15.6FHD" intel IRIS XE 34699000 تماس
178 لپ تاپ ایسوس F1504VA i7 1355U 12GB 512SSD i7(1355U) 12G DDR4 512G SSD 15.6FHD" intel IRIS XE 34290000 موجود
171 لپ تاپ ایسوس A1504VA i7 1355U 8GB 512SSD i7(1355U) 8G DDR4 512G SSD 15.6FHD" intel IRIS XE 33869000 تماس
134 لپ تاپ ایسوس R1605 ZA i71255U 16GB 512SSD intel IRIS i7(1255U) 16G DDR4 512G SSD 16FHD" intel 33399000 تماس
163 لپ تاپ ایسوس X1504ZA i7 1255U 16GB 512SSD i7(1255U) 16G DDR4 512SSD SSD 15.6FHD" intel IRIS XE 32990000 تماس
164 لپ تاپ ایسوس X1504VA i7 1355U 8GB 512SSD i7(1355U) 8G DDR4 512SSD SSD 15.6FHD" intel IRIS XE 32990000 موجود
130 لپ تاپ ایسوس R1504 VA i71355U 8GB 512SSD intel IRIS i7(1355U) 8G DDR4 512G SSD 15.6FHD" intel IRIS XE 32649000 تماس
99 لپ تاپ ایسوس R1504 VA i5 1335U 16GB 512SSD intel IRIS i5(1355U) 16G DDR4 512G SSD 15.6FHD" intel IRIS XE 32590000 تماس
159 لپ تاپ ایسوس X1500EP i5 1135G7 12GB 512SSD i5(1135G7) 12G DDR4 512SSD SSD 15.6FHD" MX330 2G 32290000 موجود
126 لپ تاپ ایسوس M1605 YA R7 7730U 16GB 512SSD R7(7730U) 16G DDR4 512G SSD 16FHD" VEGA8 2G 31899000 تماس
187 لپ تاپ ایسوس X1502ZA i5 12500H 16GB 512SSD i5(12500H) 16G DDR4 512SSD SSD 15.6FHD" intel IRIS XE 31890000 موجود
129 لپ تاپ ایسوس R1504 VA i5 1355U 8GB 512SSD intel IRIS i5(1355U) 8G DDR4 512G SSD 15.6FHD" intel IRIS XE 31290000 تماس
203 لپ تاپ ایسوس X1504ZA i7 1255U 8GB 512SSD i7(1255U) 8G DDR4 512SSD SSD 15.6FHD" intel IRIS XE 30790000 موجود
157 لپ تاپ ایسوس A1504 i5 1335U 12GB 512SSD i5(1335U) 12G DDR4 512G SSD 15.6FHD" intel IRIS XE 30290000 تماس
127 لپ تاپ ایسوس M1605 YA R7 7730U 8GB 512SSD R7(7730U) 8G DDR4 512G SSD 16FHD" VEGA8 2G 30190000 تماس
56 لپ تاپ ایسوسR565EP i5 1135G7 16GB 512SSD 2G i5(1135G7) 16G DDR4 512G SSD 15.6FHD" MX330 2G 29299000 تماس
57 لپ تاپ ایسوس R565EP i5 1135G7 8GB 512SSD 2G i5(1135G7) 8G DDR4 512G SSD 15.6FHD" MX330 2G 28999000 تماس
145 لپ تاپ ایسوس R1502 ZA i5 1235U 16GB 512SSD intel IRIS i5(1235U) 16G DDR4 512G SSD 15.6FHD" intel IRIS XE 28990000 تماس
161 لپ تاپ ایسوس X1504ZA i5 1235U 8GB 512SSD i5(1235U) 8G DDR4 512SSD SSD 15.6FHD" intel IRIS XE 28690000 تماس
135 لپ تاپ ایسوس R1605 ZA i5 1235U 16GB 512SSD intel IRIS i5(1235U) 16G DDR4 512G SSD 16FHD" intel 28590000 تماس
162 لپ تاپ ایسوس X1504VA i5 1335U 8GB 512SSD i5(1335U) 8G DDR4 512SSD SSD 15.6FHD" intel IRIS XE 28499000 موجود
141 لپ تاپ ایسوس A1504 i5 1335U 8GB 512SSD intel IRIS i5(1335U) 8G DDR4 512G SSD 15.6FHD" intel IRIS XE 27990000 تماس
184 لپ تاپ ایسوس F1504VA i3 1315U 8GB 512SSD i3(1315U) 8G DDR4 512G SSD 15.6FHD" intel 23590000 موجود
155 لپ تاپ ایسوس E1504GA i3 N305 8GB 512SSD i3(N305) 8G DDR4 512G SSD 15.6FHD" intel 22490000 تماس
204 لپ تاپ ایسوس B1502CBA i3 1215U 8GB 256SSD i3(1215U) 8G DDR4 256G SSD 15.6FHD" intel 21190000 موجود
58 لپ تاپ ایسوس R1504VA i3 1315U 4GB 512SSD i3(1315U) 4G DDR4 512G SSD 15.6FHD" intel 20690000 تماس
158 لپ تاپ ایسوس X515EA PENTIUM GOLD 4GB 512SSD PENTIUM GOLD 4G DDR4 512SSD SSD 15.6HD" INTEL 16190000 تماس
168 لپ تاپ ایسوس E510MA CELERON N4020 4GB 256SSD N4020 4G DDR4 256G SSD 15.6HD" intel 13190000 موجود
Lenovo
196 لپ تاپ لنوو LOQ i7 13620H 32GB 1SSD 8G i7(13620H) 32G DDR5 1T SSD 15.6FHD" RTX4060 8G 67490000 موجود
197 لپ تاپ لنوو LOQ i7 13620H 16GB 512SSD 8G i7(13620H) 16G DDR5 512G SSD 15.6FHD" RTX4060 8G 61190000 موجود
111 لپ تاپ لنوو LOQ i7 13650HX 16GB 512SSD 6G i7(13650HX) 16G DDR5 512G SSD 15.6FHD" RTX3050 6G 50490000 موجود
153 لپ تاپ لنوو IdeaPad GAMING 3 R7 7735HS 16GB 512SSD 6G R7(7735HS) 16G DDR5 512G SSD 15.6FHD" RTX4050 6G 48390000 تماس
144 لپ تاپ لنوو LOQ R7 7840HS 16GB 512SSD 6G R7(7840HS) 16G DDR5 512G SSD 15.6FHD" RTX3050 6G 47890000 تماس
68 لپ تاپ لنوو LOQ i5 13420H 8GB 512SSD 6G i5(13420H) 8G DDR5 512G SSD 15.6FHD" RTX3050 6G 46290000 تماس
67 لپ تاپ لنوو LOQ i5 13420H 16GB 1SSD 6G i5(13420H) 16G DDR5 1T SSD 15.6FHD" RTX3050 6G 45690000 موجود
112 لپ تاپ لنوو LOQ i5 13420H 8GB 1SSD 6G i5(13420H) 8G DDR5 1T SSD 15.6FHD" RTX4050 6G 44190000 موجود
152 لپ تاپ لنوو IdeaPad GAMING 3 i5 12450H 16GB 512SSD 4G i5(12450H) 16G DDR4 512G SSD 15.6FHD" RTX3050 4G 43690000 تماس
219 لپ تاپ لنوو LOQ i5 12450HX 12GB 512SSD 6G i5(12450HX) 12G DDR5 512G SSD 15.6FHD" RTX3050 6G 40990000 موجود
207 لپ تاپ لنوو LOQ i5 12450H 16GB 512SSD 6G i5(12450H) 16G DDR5 512G SSD 15.6FHD" RTX3050 6G 40090000 موجود
71 لپ تاپ لنوو LOQ R5 7640HS 16GB 512SSD 4G R5(7640HS) 16G DDR5 512G SSD 15.6FHD" RTX3050 6G 39999000 تماس
195 لپ تاپ لنوو LOQ i5 12450HX 16GB 512SSD 6G i5(12450HX) 16G DDR5 512G SSD 15.6FHD" RTX3050 6G 39390000 تماس
183 لپ تاپ لنوو Tab Yoga Duet 7i i5 10th 8GB 256SSD(در حد نو) i5(10th) 8G DDR4 512SSD SSD "13 2K intel 36500000 تماس
143 لپ تاپ لنوو LOQ i5 13420H 16GB 512SSD 4G i5(13420H) 16G DDR5 512G SSD 15.6FHD" RTX2050 4G 35680000 تماس
66 لپ تاپ لنوو IP SLIM5 i7 13700H 16GB 512SSD i7(13700H) 16G DDR5 512G SSD +16FHD" intel 35590000 تماس
113 لپ تاپ لنوو IP SLIM3 i7 1335U 16GB 512SSD i7(1335U) 16G DDR5 512G SSD 15.6FHD" intel 35490000 تماس
137 لپ تاپ لنوو IdeaPad GAMING 3 R5 5500H 16GB 512SSD 4G R5(5500H) 16G DDR4 512G SSD 15.6FHD" RTX2050 4G 34990000 موجود
70 لپ تاپ لنوو LOQ i5 12450H 8GB 512SSD 4G i5(12450H) 8G DDR5 512G SSD 15.6FHD" RTX2050 4G 34690000 موجود
142 لپ تاپ لنوو IP3 i7 1165G7 20GB 512SSD 2 i7(1165G7) 20G DDR4 512G SSD 15.6FHD" MX450 2G 33790000 تماس
169 لپ تاپ لنوو IP5 i7 1255U 16GB 512SSD 2G i7(1255U) 16G DDR4 512G SSD 15.6FHD" MX550 2G 33190000 موجود
221 لپ تاپ لنوو IP3 i5 13420H 8GB 1SSD i5(13420H) 8G DDR5 1T SSD 15.6FHD" intel 29990000 موجود
109 لپ تاپ لنوو IP5 i5 1235U 16GB 512SSD 2G i5(1235U) 16G DDR4 512G SSD 15.6FHD" MX550 2G 29290000 موجود
165 لپ تاپ لنوو IP3 R7 5700U 16GB 512SSD (R7(5700U 16G DDR4 256G SSD 15.6FHD" VEGA8 2G 28790000 موجود
119 لپ تاپ لنوو IP SLIM 3 i5 13420H 8GB 512SSD i5(13420H) 8G DDR5 512G SSD 15.6FHD" intel 28199000 موجود
191 لپ تاپ لنوو IP SLIM 3 i5 12450H 8GB 512SSD i5(12450H) 8G DDR5 512G SSD 15.6FHD" intel 27890000 تماس
138 لپ تاپ لنوو V15 i5 1135G7 8GB 256SSD 2G i5(1135G7) 8G DDR4 256G SSD 15.6FHD" MX350 2G 27690000 تماس
140 لپ تاپ لنوو IP5 i5 1135G7 8GB 512SSD 2 i5(1135G7) 8G DDR4 512G SSD 15.6FHD" MX450 2G 27190000 تماس
194 لپ تاپ لنوو IP3 i5 1235U 8GB 512SSD i5(1235U) 8G DDR4 512G SSD 15.6FHD" intel Iris xe 26300000 موجود
62 لپ تاپ لنوو IP3 i5 1155G7 12GB 1+256SSD 2G i5(1155G7) 12G DDR4 1+256G SSD 15.6FHD" MX350 2G 26290000 تماس
120 لپ تاپ لنوو V15 i5 1135G7 16GB 512SSD 2G i5(1135G7) 16G DDR4 512G SSD 15.6FHD" MX350 2G 25199000 تماس
180 لپ تاپ لنوو IP3 i3 1215U 24GB 1SSD i3(1215U) 24G DDR4 1T SSD 15.6FHD" intel 24590000 تماس
192 لپ تاپ لنوو V15 i3 1115G4 12GB 512SSD 2G i3(1115G4) 12G DDR4 512G SSD 15.6FHD" MX350 2G 22990000 موجود
177 لپ تاپ لنوو IP3 i3 1215U 16GB 1SSD i3(1215U) 16G DDR4 1T SSD 15.6FHD" intel 22190000 موجود
181 لپ تاپ لنوو IP3 i3 1215U 24GB 512SSD i3(1215U) 24G DDR4 512G SSD 15.6FHD" intel 21890000 تماس
218 لپ تاپ لنوو IP1 R5 5500 12GB 512SSD R5(5500U) 12GB DDR4 512GB SSD "15.6FHD RADEON 21490000 موجود
49 لپ تاپ لنوو V15 R5 7520U 8GB 512SSD 2G R5(7520U) 8G DDR5 512G SSD 15.6FHD" VEGA 2G 20390000 موجود
116 لپ تاپ لنوو IP3 i3 1215U 16GB 512SSD i3(1215U) 16G DDR4 512G SSD 15.6FHD" intel 19990000 موجود
65 لپ تاپ لنوو IP SLIM 3 i3 1305U 8GB 512SSD i3(1305U) 8G DDR5 512G SSD 15.6FHD" intel 19590000 تماس
176 لپ تاپ لنوو IP SLIM 3 i3 1305U 8GB 256SSD i3(1305U) 8G DDR5 256G SSD 15.6FHD" intel 18690000 موجود
115 لپ تاپ لنوو IP3 i3 1215U 8GB 512SSD i3(1215U) 8G DDR4 512G SSD 15.6FHD" intel 18399000 موجود
48 لپ تاپ لنووV15 R3 7320U 8GB 512SSD 2G R3(7320U) 8G DDR5 512G SSD 15.6FHD" VEGA 2G 17590000 موجود
46 لپ تاپ لنوو V15 ATHLON SILVER 8GB 512SSD 2G Athlon silver 7120u 8G DDR5 512GB SSD 15.6FHD" VEGA 2G 14790000 موجود
167 لپ تاپ لنوو V15 ATHLON 7120U 8GB 256SSD Athlon silver 7120u 8G DDR5 256GB SSD 15.6FHD" RADEON610M 13690000 موجود
47 لپ تاپ لنوو V15 CELERON N4020 4GB 256SSD N4020 4G DDR4 256G SSD 15.6HD" intel 10790000 تماس
117 لپ تاپ لنوو IP1 CELERON N4020 4GB 256SSD N4020 4G DDR4 256G SSD 15.6HD" intel 10690000 موجود
HP
222 لپ تاپ اچ پی VICTUS i7 13700H 16GB 1SSD 6G i7(13700H) 16G DDR5 1T SSD 16FHD" RTX4050 6G 56690000 موجود
110 لپ تاپ اچ پی VICTUS 15 i7 13620H 16GB 512SSD 6G i7(13620H) 16G DDR4 512G SSD 15.6FHD" RTX3050 6G 55390000 تماس
72 لپ تاپ اچ پی VICTUS i7 13620H 8GB 512SSD 6G i7(13620H) 8G DDR5 512G SSD 15.6FHD" RTX3050 6G 51299000 تماس
173 لپ تاپ اچ پی VICTUS 15 i5 13420H 8GB 512SSD 6G i5(13420H) 8G DDR4 512G SSD 15.6FHD" RTX3050 6G 44190000 موجود
73 لپ تاپ اچ پی VICTUS 15 i5 13420H 16GB 512SSD 6G i5(13420H) 16G DDR4 512G SSD 15.6FHD" RTX3050 6G 43990000 موجود
209 لپ تاپ اچ پی VICTUS 15 R5 7535HS 8GB 512SSD 4G Ryzen5(7535HS) 8G DDR5 512G SSD 15.6FHD" RTX2050 4G 33710000 موجود
100 لپ تاپ اچ پی VICTUS R5 7535HS 16GB 512SSD 4G R5(7535HS) 16G DDR5 512G SSD 15.6FHD" RTX2050 4G 32200000 تماس
193 لپ تاپ اچ پی 255G8 R5 5500U 16GB 1SSD 2G R5(5500U) 16G DDR4 1TSSD SSD 15.6" VEGA7 2G 23890000 موجود
107 لپ تاپ اچ پی 255G8 R5 5500U 8GB 256SSD 2G R5(5500U) 8G DDR4 256G SSD 15.6" VEGA7 2G 21590000 موجود
MSI
87 کامپیوتر همه کاره 27 اینچ ام اس آی مدل AM272P 12M-AC i5(12450P) 16G DDR4 500G SSD 27FHD" INTEL 46400000 تماس